Top downloads

1
丹东地区基底构造与鸭绿江断裂带
1993, 15(3): 282-288.
2
渤海重力三维正演研究的初步结果
1997, 19(1): 102-106.
3
深部洞室中微小温度年度变化足以造成地应变年度变化
2008, 30(5): 464-473.
4
我国工程多波地震勘探研究与应用现状
1996, 18(2): 262-268.
5
Numerical simulation of the intraplate stress field inChinamainland and adjacent areas and its dynamic implications
Liu Liuup, Wei Dongpingup
2012, 34(6): 727-740.
6
公元849年内蒙古包头东地震地表破裂带及地震参数讨论a
2010, 32(1): 94-107.
7
Relocation and focal mechanism solutions of the MS6.9 Menyuan earthquake sequence on January 8,2022 in Qinghai Province
Xu Yingcai, Guo Xiangyun, Feng Lili
2022, 44(2): 195-210. doi: 10.11939/jass.20220008
8
Research on earthquake early warning magnitude estimate
Jin Xingup, Zhang Hongcaiup, Li Jun Wei Yongxiang Ma Qianguppayda
2012, 34(5): 593-610.
9
Identification of Pb seismic phase and Conrad’s discontinuity in Hainan area
Chen Xiangkai, Zeng Weishun, Ding Youxing, Zhang Huamei, Chen Xiangjun, Sun Dongjun
2018, 40(4): 411-418. doi: 10.11939/jass.20170178
10
Seismic tomography of Tianshan-Junggar region  and its lithospheric structure
p class=MsoNormal style=margin: 0cm 0cm 0ptQian Hui Jiang Mei Xiao Wenjiao Zhao Dapeng Wang Yu Zhang Lishu Zhao Leipay
2011, 33(3): 327-341.
11
Analysis on background weak seismic signals in Yunnan, China
Zhao Lin An Meijian Shen Xuzhang Dai Guanghui Tian Jianxiong
2011, 33(6): 723-734.
12
云南武定M6.5地震动态库仑破裂应力变化的数值模拟及其与余震活动的关系
2008, 30(1): 26-35.
13
Calculation of the ground motion generated by a finite source in stratified media: An extension of the point-source case
Di Haibin Xu Lisheng
2012, 34(4): 425-438.
14
有限差分法合成地震图中的网格频散
1994, 16(3): 310-319.
15
Dynamic variation of gravity field before andafter Wenchuan MS8.0 earthquake
Zhu Yiqingup, Liang Weifeng Xu Yunma Guo Shusong Liu Fangloalucash
2010, 32(6): 633-640.
16
A preliminary study on the characteristics and mechanism of the May 2021 MS6.4 Yangbi earthquake sequence,Yunnan,China
Lei Xinglin, Wang Zhiwei, Ma Shengli, He Changrong
2021, 43(3): 261-286. doi: 10.11939/jass.20210100
17
基于概率统计的地震事件公报评估算法
2009, 31(3): 342-346.
18
SEISMICITY PATTERN
XU SHAOXIE, SHEN PEIWEN hr
1982, 4(3): 239-250.
19
垂向非均匀介质中首波特征分析
2002, 24(6): 559-568.
20
ldquo;区域-时间-长度rdquo;算法中特征参数的估计及应用
2007, 29(3): 250-257.
 • First
 • Prev
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Last
 • Total:5
 • To
 • Go