Online first articles have been peer-reviewed and accepted, which are not yet assigned to volumes/issues, but are citable by Digital Object Identifier (DOI).
Environmental response removal and pre-earthquake anomaly extraction of borehole strain data
Zhu Kaiguang, Wen Jiami, Fan Mengxuan, Yu Zining, Wang Ting, Dedalo Marchetti, Zhang Yiqun, Chen Wenqi
DOI: 10.11939/jass.20220210
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Polarization effect on the ground motion of mountain topography under earthquake action
Wang Wei, Qi Yakun, Xiong Wen, Wang Haoyu, Li Jinyu, Zhang Xiaoqing
DOI: 10.11939/jass.20230166
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Effect of different site categories on the characteristic period of the response spectrum
LI Ping, Chen Yuxin, Gao Zhiyin, Xu Jianyuan, Qiao Feng, Lin Mingyuan
DOI: 10.11939/jass.20230154
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Hydraulic responses of groundwater-level in deep wells to the passage of a squall line in North China
Yang Xiaolin, Feng Jing, Su Lina, Yang Jinling
DOI: 10.11939/jass.20220214
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Numerical investigation of sloshing responses in a cylindrical tank under seismic excitations
Jin Xin, Zou Yinjie, Wang Yusheng, Dai Chao, Ren Lü, Liu Mingming, Qin Yiyi, Yang Bin
DOI: 10.11939/jass.20220220
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Earthquake loss prediction based on random forest algorithm
Liang Zihao, Miao Pengyu, Jianming Wang, Wang Zifa
DOI: 10.11939/jass.20220182
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
High-resolution S-wave velocity structure of the lithosphere beneath North China Craton based on Eikonal surface wave tomography
Zhong Shijun, Wu Jianping, Si Zhengya, Zhu Hongbin, Wang Wei
DOI: 10.11939/jass.20230052
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Changbaishan Tianchi volcano geothermal system:Magma chamber and hidden high-temperature geothermal resources
Zhang Jian, Fan Yanxia, Chu Wei, He Yubei
DOI: 10.11939/jass.20220180
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
A modified H-κ method for multiple layers obtains the structure below Lhasa
Wei WU, RiZheng HE, Xiao NIU, ZongXu LI, LiMin TANG
DOI: 10.11939/jass.20230019
[Abstract] [PDF]
Research on thermal recovery efficiency of dry hot rock based on a fully coupled thermal-hydro-mechanical model- Taking the GR1 well in Gonghe, Qinghai as an example
JiaHao LI, AiYu ZHU, GuangLei CUI, YingChun LI
DOI: 10.11939/jass.20240023
[Abstract] [PDF]
Simulation of paleotectonic stress field of Silurian Longmaxi Formation in Wulong area of southeastern Chongqing
Pang Yizhen, Chen Kongquan, Zhang Peixian, He Guisong, Tang Jiguang, Zhang Douzhong, Gao Lingyu, Yan Chunming, Wang Yanfeng
DOI: 10.11939/jass.20230137
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Characteristics of seismic b-value of Changning shale gas region, Sichuan, derived from dense seismic array measurements
Liu HUANG, Aihua ZHAO
DOI: 10.11939/jass.20230025
[Abstract] [PDF]
Analysis of earthquake sequence and seismogenic structure of the 2023 MS6.2 Jishishan earthquake, Gansu Province, China
Wang Shiguang, Xu Guangyin, Li Shuai, Yang Ting, Shi Lei, Zhang Long, Tang Fangtou, Fang Lihua
DOI: 10.11939/jass.20230007
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
High-resolution crustal S-wave velocity structure of the Abaga area of Xing'an-Mongolia Orogenic Belt inverted from ambient noise
Hui XU, QingJu WU
DOI: 10.11939/jass.20230067
[Abstract] [PDF]
YuanJie WANG, XiaoFen ZHAO, JunJie WANG, ZengPing WEN
DOI: 10.11939/jass.20230085
[Abstract] [PDF]
Machine Learning-Based Regional Seismic Motion Simulation
Kai CHEN, Hua PAN
DOI: 10.11939/jass.20230084
[Abstract] [PDF]
Preliminary analysis of the characteristics of Sichuan Maerkang earthquake swarm on June 10, 2022
Tong XU, BaoFeng ZHOU, XiaoMin WANG, YeFei REN
DOI: 10.11939/jass.20230072
[Abstract] [PDF]
Ground motion variability of a mountain-canyon site near a strike-slip fault considering uncertainty of source
Sibo MENG, ShiTao WEI, ZhongXian LIU, WenXuan LI, Ying LIU
DOI: 10.11939/jass.20230029
[Abstract] [PDF]
Changes of apparent resistivity before the 2022 Ms 6.9 Menyuan,Qinghai earthquake revealed by fault virtual dislocation model
XinYan LI, Tao JIE, XianWei CENG, Jin CUI, Xia LI
[Abstract] [PDF]
Rapid magnitude estimation based on multi-input Gaussian process regression
Qingxu ZHAO, YanWei WANG, Hongyan MO, ZhenZhong CAO
DOI: 10.11939/jass.20220223
[Abstract] [PDF]
Discussion on adjustment method of the characteristic period of site response spectrum with soft soil layer
Zhen CHEN, Bing HAO, YuanDong LI, ZhengHua ZHOU, Zhu BIAN, Yi HAN
DOI: 10.11939/jass.20220213
[Abstract] [PDF]
Study on the regular deviations of spectral accelerations based on strong-motion records from KiK-net
MingMing YUAN, XiaoJun LI, Yushi WANG
DOI: 10.11939/jass.20230010
[Abstract] [PDF]
Evaluating Seismometer Orientation of ChinArray-I Using Teleseismic P-Waveand Rayleigh-Wave Polarization
GuiLing XU, WeiTao WANG, WeiWei XU, JI, SongYong YUAN
DOI: 10.11939/jass.20230062
[Abstract] [PDF]
Vulnerability Analysis of Masonry Structure under Induced Earthquake
YuanNing LI, ZengPing WEN, Chao XU, Fei GENG, ChunYao BU
DOI: 10.11939/jass.20230060
[Abstract] [PDF]
Zhaoyue GUO, LiJun CHANG
DOI: 10.11939/jass.20230055
[Abstract] [PDF]
Study on the empirical relationships among magnitude, depth and strong earthquake fault displacement
LongJun XU, XinZhi GAO,
DOI: 10.11939/jass.20230043
[Abstract] [PDF]
Influence of ground motion spectrum on the stability of loess slope
XueChen SUN, ChaoYu CHANG, JingShan BO, Fan FENG, HuaJun TIAN, DongLing ZHANG
DOI: 10.11939/jass.20230033
[Abstract] [PDF]
Relocation and seismogenic structure of the 2021 Guyuan earthquake swarm
Yingcai XU, XianWei ZENG, GuoFu LUO
DOI: 10.11939/jass.20230006
[Abstract] [PDF]
Study on Earthquake-triggered Landslides Recognition in Cloudy Areas
Wenwen QI, Chong XU
DOI: 10.11939/jass.20220168
[Abstract] [PDF]
Study on Stress Field and Seismogenic Mechanism of the Xianyou Earthquake Swarm in Fujian
HaiLin YU, YongGe WAN, HuaWei CUI, XiaoShan WANG, ShaoHua HUANG
DOI: 10.11939/jass.20220204
[Abstract] [PDF]
Seismogenic structure analysis of earthquake surface rupture zone in Maisu Fault
Wu Yifeng, Tang Fangtou, Jiang Xudong
DOI: 10.11939/jass.20220225
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Temporal convolution neural network model for simulation of site seismic effect
Hu Xiaohu, Chen Su, Jin Liguo, Fu Lei, Wang Suyang, Liu Xianwei
DOI: 10.11939/jass.20220226
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Strong ground motion simulation for the 2014 MW6.1 Ludian,Yunnan earthquake
Liu Yijun, Li Xiaojun, Zhao Xiaofen, Xu Chao, Wen Zengping
DOI: 10.11939/jass.20220216
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Category
Review and perspective of Earth Science Knowledge Graph in Big Data Era
Niu Fenggui, Zhang Bei, Chen Shi
2024, 46(3): 353-376. DOI: 10.11939/jass.20230157
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Characteristics of moderate-strong seismicity in the western Ludong-Huanghai block and the influence from surrounding earthquakes
Li Mingxiao, Liu Jie, Xue Yan, Jiang Xianghua, Yuan Zhengyi, Yan Wei, Yu Lei
2024, 46(3): 377-393. DOI: 10.11939/jass.20220150
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Multi-field coupling numerical simulation on delayed reactivation of hydraulic fracturing induced faults:A case study of induced earthquakes in the Fox Creek area of Canada
Leng Hong, Hu Jun
2024, 46(3): 394-412. DOI: 10.11939/jass.20230070
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Teleseismic P-wave data reconstruction based on compressive sensing theory
Yang Qiyan, Wu Qingju, Wei Yajie, Cao Jingjie, Cai Zhicheng, Yang Zhiquan, Sheng Yanrui
2024, 46(3): 413-424. DOI: 10.11939/jass.20220197
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Relative motions between cross-fault sites resultd from the 1999 MW7.6 Taiwan Chi-Chi earthquake
Xu Longjun, Lü Miao, Zhang Heng, Yu Yue, Xie Lili
2024, 46(3): 425-441. DOI: 10.11939/jass.20220170
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Determination of the radiated seismic energy for M≥6.0 earthquakes in the Qinghai-Xizang Plateau
Kong Handong, Liu Ruifeng, Bian Yinju, Liu Wei
2024, 46(3): 442-457. DOI: 10.11939/jass.20220174
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Measurement method for isoseismal major and minor axes based on ellipse fitting algorithm
Liu Zhenbiao, Yu Yanxiang, Xiao Liang, Wu Qing
2024, 46(3): 458-476. DOI: 10.11939/jass.20220160
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Classification evaluation of construction sites with thick overburden based on machine learning
Wang Zhekai, Tan Huiming, Gao Zhibing
2024, 46(3): 477-489. DOI: 10.11939/jass.20220176
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Ambient noise and data quality analysis of strong motion stations in Inner Mongolia region
An Quan, Han Xiaoming, Bao Wenchao, Zhai Hao, Zhao Tiesuo, Zhao Xing
2024, 46(3): 490-501. DOI: 10.11939/jass.20220211
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Analysis of seismic response characteristics of high and steep slope in Lengzhuguan gully
Tang Tao, Wang Yunsheng, Wu Haochen, Liu Shicheng, Feng Zhuo, Zhan Mingbin
2024, 46(3): 502-513. DOI: 10.11939/jass.20220121
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Analysis of characteristics and failure mechanism of Paodili seismic landslide in Qingchuan County
Li Junyi, Luo Yonghong, Zhou Zan, Nan Kai
2024, 46(3): 514-525. DOI: 10.11939/jass.20230058
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Analysis of the overall response of mountain-isolation layer-tunnel under P-wave incidence
Huang Lei, Liu Xiang, Liu Zhongxian, Duan Gengyue, Jiang Pinglin, Ai Tianchun
2024, 46(3): 526-538. DOI: 10.11939/jass.20230093
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]
Analysis of monitoring capability of strong motion sation based on the probability interval of ambient noise
Ding Lisha, Xie Jianbo, Wu Huadeng, Liao Yifan, Ye Shishan, Lu Zijin, Ma Jiemei, Lü Zhonghang
2024, 46(3): 539-555. DOI: 10.11939/jass.20220146
[Abstract] [FullText HTML] [PDF]

WeChat